Luolalanjärven luontopolku
 

PitkospuutPerustiedot järvestä:

Luolalanjärven koko on noin 25 hehtaaria. Keskisyvyys on 1,6 m ja syvimmillään se on 5,3 m. Järvi on erittäin rehevä johtuen osittain ympärillä olevasta teollisuudesta, maataloudesta ja autoteistä. Moneen vuosikymmeneen järvi ei ole ollut enää luonnontilassaan. Vuonna 1953 veden korkeutta alettiin säätelemään ja järven vettä on myös otettu teollisuuden käyttötarpeisiin.

Merkittävänä lintujärvenä tunnettu Luolalanjärvi sijaitsee Naantalin kyljessä, kävelymatkan päässä kaupungin keskustasta. Järven rantamilla on reilu 2 kilometriä polkuja, joissa on paikoin haketta ja pitkospuita helpottamaan kulkua. Järven rannalla on myös kaksi lintujen tarkkailuun tarkoitettua lavaa. Toiseen näistä torneista on rakennettu ramppi liikuntarajoitteisille lintuharrastajille. Reitille sijoitellut taulut kertovat alueen rikkaasta linnustosta ja luontotyypeistä. Lapsille on tehty omat taulunsa. Toistaiseksi luontopolku kulkee järven eteläpuolta, mutta tulevaisuudessa sen on tarkoitus kiertää koko Luolalanjärven alue.

Nyt, kun vuoden 2007 alussa järvellä kiellettiin moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käyttö sekä kesällä että talvella, ovat melusaasteet ja päästöt vesistöön lieventyneet hieman. Varsinkin lintujen rauhaisaan pesintään ja ruokailuun tämä päätös on edistyksellinen.

Lounais-Suomen ympäristökeskus on päättänyt, että 1.1.2007 alkaen Luolalanjärvellä on
 * kiellettyä käyttää moottorikäyttöisiä vesikulkuneuvoja
 * kiellettyä käyttää jäällä liikkumiseen moottorikäyttöisiä ajoneuvoja


Opastaulu Historiaa:

Luolalanjärvi oli 1000-luvun jälkipuoliskolla yhteydessä mereen kummastakin päästään. Kuitenkin ajan kuluessa tapahtui eroosiota, joka johti järven syntyyn.

Naantalin kehittyminen kylpyläkaupungiksi sai alkunsa juuri Luolalanjärven rannalla sijainneen Viluluodon lähteen löytymisestä. 1700-luvulla lähdettä käytettiin terveyslähteenä ja lähteelle rakennettiin pieni kaivohuone. Vuonna 1863 Nunnalahdelle rakennetun kylpylän hoitoihin kuului mm. Viluluodon 'ihmeitä tekevän' terveysveden juonti ja savihoidot. Savi otettiin Luolalanjärvestä.

Järven pohjoisrannalla on 1940-luvulta tähän päivään toiminut emäntä- ja karjakoulu. Luolalanjärven ympäristöön ja lähialueille on kehittynyt 1950-1960- luvuilla teollisuutta ja maataloutta, joka ei järven hyvinvoinnille ole eduksi.


Linnusto:

Luolalanjärvi on linnustoltaan varsin laadukas ja monipuolinen lintujärvi varhaisesta keväästä aina myöhäiseen syksyyn. Järven vakiovieraisiin kuuluu muutamia harvinaisuuksia kuten mustakurkku-uikku. Muuttoaikoina todellisia harvinaisuuksia on tavattu vuosittain, kuten liejukana ja kuparisorsa, joka houkutteli eräs kevät paljon bongareita Kaakkois-Suomesta asti.

Keväisin käy vilinä kun telkät ja tukkasotkat kerääntyvät järvelle sankoin joukoin (useita satoja yksilöitä). Lounais-Suomen merkittävänä uiveloiden kerääntymisalueena järvi on hyvin arvokas ja suojelun tarpeessa.


Luolalanjärvi ongelmatapaus:

Luolalanjärven vesi on kuormittunut erittäin fosforipitoiseksi ja järvi on rehevöitynyt hyvin huonoon kuntoon. Luolalanjärvellä on tehty sedimentin kipsikäsittelykokeita. Tutkimusten koealueena Luolalanjärvi osoittautui erinomaiseksi paikaksi, mutta samalla on tullut todettua, että kipsikäsittelyllä ei voi auttaa järven tilaa. Luolalanjärvi on matala, kauttaaltaan ja tasaisesti rehevöitynyt järvi. Siksi kipsikäsittely ei ole mahdollista.

Muista kunnostusmenetelmistä ruoppaus ja hapetus ovat myös tutkimusten mukaan poissuljettuja vaihtoehtoja. Vesikasvillisuuden ja kalojen poistolla saattaisi saada jotain vaikutusta aikaan, mutta tälläkään keinolla tuskin tulisi pitkäaikaista hyötyä. Tutukijat antavat luolalanjärven terveelle tulevaisuudelle vain vähän toivoa.

Lintulava


Linkkejä:

Luolalanjärven_opaskartta (naantalin kaupungin)
Linja-auto_Turku(kauppatori)-Naantali
Linja-auto_Turku(asema)-Naantali

lähteet:

http://www.naantali.fi/liikunta_ja_ulkoilu/luonto_ja_ulkoilureitit/fi_FI/luolalanjarven_luontopolku/
http://www.rannikkoseudunsanomat.fi/Uutiset2001/Toukokuu/150501/jarvikip.htm
http://www.jarkkokanerva.fi/?p=27
http://www.rannikkoseudunsanomat.fi/2004/kesakuu/110604/luolala.htm