otsikko

virna

 

Etusivu

Historia

Luonto

Kulttuuri

Retkeily

Sijainti 


Kulttuuri ja perinnemaisema

Pitkäkestoinen asutus- ja viljelyhistoria ovat muovanneet Aurajoen jokilaaksosta edustavan maalaismaiseman. Aurajoki halkoo avoimena pysynyttä laidunmaata sekä vanhoja kyläkeskuksia rakennuskantoineen.

Virnamäen alueella säilyneitä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita perinteisiä pihapiirejä edustaa yhtenäisenä säilynyt Halisten ryhmäkylä, jonka rakennukset ovat 1800-1900-lukujen taitteesta. Halistenkosten takaa Virnamäelle johtava polku saa alkunsa tämän kylän laitamilta. Polku halkoo laidunnettua ketoaluetta, jolla voi tavata ympäristöhoitopuuhissa sekä paikallisia hevosia että lampaita. Avoin laidunmaisema ylläpitää monien muuten harvinaistuneiden tai jopa uhanalaisten kasvien sekä hyönteisten elinmahdollisuuksia.


rakennus

Säilynyt vanha maaseudun rakennuskanta on kaikkien ihailtavissa polun varrella.


Aita

Virnamäen kallioista ketoaluetta laidunnetaan edelleen avoimuuden takaamiseksi.

Turun seudun luontokohteet

Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos 2009, Niina ja Piia