otsikko

alueen kuvaus

Sijainti

Mitä ympäristössä

Luonto ja kasvillisuus


luonnonsuojelu

Natura 2000

Muu luonnonsuojelu

Suojelun historia

 

Luontopolut

näkötornit

kuvia

 

 

Suojelun historia

Alueella on aikaisemmin toteutettu joitakin hoitotoimia. Friskalanlahdella aloitettiin laidunnus uudestaan yli kymmenen vuoden tauon jälkeen vuonna 1989 niittyjen kunnossapitämiseksi. Laidunaluetta laajennettiin 1990-luvun kuluessa. Vuosina 2005 ja 2006 laitumia laajennettiin edelleen ja niitä asetettiin noin 20 hehtaarin alalle. Alue kuuluu Natura 2000 –hankkeeseen, jonka puitteissa tehtiin kunnostustöitä vuosina 2002-2006.

Rauvolanlahti sijaitsee Turun ja Kaarinan kaupunkien rajalla. Valtioneuvosto sisällytti lahden valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan vuonna 1982.

Turun alueella sijaitseva lahden pohjoisosa rauhoitettiin vuonna 1988 luonnonsuojelualueeksi. Suurin osa lahden vesi- ja ruovikkoalueesta sekä Kaarinan kaupungin alueet rauhoitettiin vuonna 2004.

Vaarniemen-Rauvolanlahden luonnonsuojelualue perustettiin Turun ja Porin lääninhallituksen päätöksellä vuonna 1984.

 
Turun seudun luontokohteet
Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitos
D. Lahtinen & J. Helenius