Tuomi, L. ja Museovirasto 1990: Kuusiston kulttuuri- ja luontopolku. 1.painos. Kaarinan ympäristönsuojelulautakunta ja kulttuurilautakunta. 16 s.

Tuomi, L. (toim.) 1992: Kaarinan luontokohteet. 1.painos. Kaarinan ympäristönsuojelulautakunta. 84 s.

Vihervaara, P. 2004: Kaarinan lepakkokartoitus. Kaarinan kaupunki. 6 s.

Kaarinan luontoselvitys 25.11.2001: Turku: Suunnittelukeskus & Kaarinan kaupunki. 155 s.

Kuusistonlahden Natura 2000-alue: www05.turku.fi/life/kuusistonlahti.html (5.3.2008)

Kuusiston kartano (Museovirasto): www.nba.fi/fi/kuusiston_kartano

kyltti

kaislat
kivirappuset
Etusivulle