artanon pohjoispuolella sijaitsee 58 metriä merenpinnan yläpuolelle kohoava Kappelinmäen metsäalue. Jo vuodesta 1989 luonnonsuojelualueena ollut Kappelinmäki kuuluu Kuusistonlahden ohella Natura 2000-ohjelmaan.

nuotiopaikka

Kappelinmäkeä kiertää Kaarinan kaupungin ja Museoviraston vuonna 1990 perustama 2,7 km pituinen kulttuuri- ja luontopolku. Mäen laella on polun varrella tulentekopaikka ja pöytiä retkeläisiä varten. Mäellä on sijainnut linnaan kuuluva kappeli, josta alueen nimikin on peräisin. Pohjoisrinteessä sijaitsee vanha hautausmaa, jonka kiviaita on edelleen havaittavissa.

 

Kappelinmäen luonto

 

kuusirinne
Mäen puusto on kuusivaltaista ja kartanonpuoleisilla alarinteillä kasvaa kulttuurivaikutteista lehtokasvillisuutta. Kappelinmäen kulttuurilehto on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Alueella on kulttuurihistoriallisesti kiintoisaa kasvillisuutta, kuten villiintynyttä jalokiurunkannusta ja hyvin myrkyllistä rohtoyrttiä hullukaalia. Kappelinmäen länsipuolella sijaitsee entisten talousrakennusten paikalla niitty- ja ketoalueet, jotka ovat syntyneet ihmisen mukanaan tuomien lajien vaikutuksesta.
Naavaa

 

Alueen lintu- ja hyönteislajisto on erityisen runsas. Seudulle tyypillisen pesimälajiston lisäksi on mäellä tavattu harvinaisia viitasirkkalintuja. Kappelinmäki yhdessä linnanraunioiden kanssa on suosittu yölaulajien kuuntelupaikka lintuharrastajien parissa. Lintujen lisäksi alueesta tekee merkittävän luontokohteen monipuolinen hyönteislajisto. Niityillä ja kedoilla elää harvinaisia ja maininnanarvoisia perhosia, kovakuoriaisia ja luteita, kuten silmälläpidettävä harvinainen pallelude (Nemocoris falleni).

Linnanraunioiden ja Kappelinmäen seutu on osoittautunut erittäin hyväksi ja monipuoliseksi lepakkoalueeksi. Kartoituksissa on löydetty seuraavia lajeja: pohjanlepakko, vesisiippa, viiksi- tai isoviiksisiippa, pikkulepakko, kimolepakko ja korvayökkö. Lepakoille on ripustettu pönttöjä eri puolille mäkeä.
Lisää lepakoista
Etusivulle