Etusivu

Joki

Maisema

Tie

Maisema

Paimionjoen maisemaa hallitsee pääosin laajat peltoaukeat ja metsiköt. Paimio, Piikkiö, Lieto ja Tarvasjoki kuuluvat Paimionjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Kuntakeskuksia halkoessaan joki häipyy osin kokonaan näkyvistä joen rantaan nousseiden talojen taakse. Jylhät kuusimetsät, jotka kohoavat veden ja maan rajapinnasta, kuljettavat ajatukset vuosisatojen ja vuosituhansien taakse. Jokirannoille kurottuvat lehtometsät kätkevät sisäänsä monipuolisen lehtoluonnon ja yölaulajat.

Juntola
Juntola.

Perinnemaisemaa on koko joen matkalta havaittavissa vielä jonkin verran. Parhaiten maaseudun murroksesta näyttävät selviytyvän kartanot viljeltyine peltoineen ja maisemakokonaisuuksineen. Sen sijaan myllyjä ja talonpoikaisia rakennuksia pihapiireineen löytyy Paimionjoen läheisyydestä vähän tai ei ollenkaan. Perinnebiotooppien kasvillisuus hyötyy laidunnuksesta, niitosta ja avoimuudesta. Perinteinen laidunnus on saanut rinnalleen raivaussahan siellä, missä perinnebiotooppeja ja maisemaa halutaan hoitaa.

jalokiurunkannus
Jalokiurunkannuksia Askalassa.

Perinteisestä maankäytöstä kertoo satunnaiselle Paimionjokilaakson retkeilijälle parhaiten Askalan hoidettu perinnemaisema. Askala valittiin vuonna 2010 vuoden perinnemaisemaksi. Askalan ketoleireillä voi edelleen tutustua perinteisiin työtapoihin kuten niittoon, riukuaidan tekoon ja heinänkorjuuseen.

 

  Turun seudun luontokohteet Elina 2012