vaarniemi

 

Sijainti

 

Natura 2000

 

Luonto

 

Näkötornit

 

Luontopolut

 

Kuvia

 

Etusivulle

 

 

 

 

 

LUONTO JA KASVILLISUUS

Vaarniemen luonnonsuojelu-alueen muodostavat valoisa jalopuumetsä, kalliokedot, tuore kangasmetsä ja arvokas kallioalue. Rehevintä kasvisto on länsirinteellä, jossa kasvaa myös muutamia lehmuksia. Alueelle on runsaasti istutettu vanhoja jalopuita mm. vaahteraa, saarnea ja vuorijalavaa. Pohjoisrinteellä on tiheää kuusimetsää, jossa sekapuuna on rauduskoivu ja useita vanhoja tammia.

Monipuolisimman kasvillisuustyypin muodostavat etelärinteen kedot, joista löytyy runsaasti ketolajistoa, kuten sikoangervo, mäkikuisma, mäkilemmikki ja jänönapila. Notkelmien niittykasvillisuuteen kuuluvat mm. tummatulikukka ja harvinainen hirvenputki. Alueella esiintyy useita vanhoja tammia lahottavia sieniä, kuten uhanalaiset häränkieli ja tammenkääpä sekä harvinainen pikiliimakka.

ketokuva

 

Vaarniemen linnuston pesimätiheys on erittäin suuri . Linnustossa on runsaasti kerttuja kuten lehtokerttu, mustapääkerttu, pensaskerttu ja luhtakerttu. Alueella pesivät myös harmaapäätikka, lehtopöllö ja satakieli.

Lehtojen ja ketojen hyönteislajisto on erittäin monipuolinen. Varsinkin tammeen sitoutuneet lajit ovat merkittäviä kuten tammilovimittari ja pikkuraitayökkönen. Alueella tavataan runsaasti myös harvinaisia kovakuoriaisia ja luteita.

 

tikka

 

 

Turun Seudun luontokohteet