vaarniemi

 

Sijainti

 

Natura 2000

 

Luonto

 

Näkötornit

 

Luontopolut

 

Kuvia

 

Etusivulle

 

 

 

 

 

NATURA 2000

Natura 2000-alue on perustettu LINTU- ja LUONTODIREKTIIVIN nojalla. Vaarniemi on luonnonsuojelualue.

Osa Rauvolanlahdesta kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan. Maakuntakaavassa Rauvolanlahti on suojeltu.

Vaarniemen kallio on jyrkkä. Kangasmetsän ympäröimä. Kasvisto on edustava. Rauvolanlahden eteläpuolelta löytyy lehtojen ja ketojen kasvustoa.

kelopuu

Rantaniittyjen ja merenlahtien raivauksella ja niitolla säilytetään monipuolisen linnuston olemassaolo. Lehtoja hoidetaan ennallistavilla toimenpiteillä mm kuusia harventamalla.

eläinsuoja

Retkeilijöiden kiinnostusta ohjataan kunnioittamaan luontoarvoja. Alueelta löytyy opastauluja ja polkuverkosto on monipuolinen. Siitä hyvä esimerkki on Katariinanlaaksosta Turun puolelta pääsee Rauvolalahden kautta Vaarniemeen. Alueen uskomattoman kauniin näkymään pääset käsiksi, kun kiipeät Vaarniemen kalliolle NÄKÖALATORNIIN.

Nautinnollista retkeilyä alueella !

 

Turun Seudun luontokohteet