Etusivu
Sijainti
Historia
Luontotyypit
Kasvisto ja eläimistö
Retkeilyreitistö
Kartta
Säännöt

-------------------

Turun seudun luontokohteet

Klikkaamalla sivuston kuvia saat ne suuremmiksi.

Vaskijärven luonnonpuisto

Vaskijärven luonnonpuisto perustettiin Suomen ensimmäisten luonnonpuistojen joukossa. Se kuvastaa nykyään parhaiten säilynyttä erämaaluontoa Varsinais-Suomessa. Luonnonpuistot on perustettu ensisijaisesti tutkimuskäyttöä varten, mutta nykyään kuka tahansa voi käydä ihailemassa tätä entisestä laajasta Yläneen-Karjalan suotakamaasta jäljelle jäänyttä aluetta Kuhankuonon retkeilyreitistöä kulkemalla.

Lähitulevaisuudessa luonnonpuiston alue laajenee ja puiston lähistöllä olevia ojituksia on jo tukittu. Luonnonpuistoon liitettävät alueet näkyvät Metsähallituksen karttapalvelussa www.retkikartta.fi.

Vaskijärven Natura-alue

Vaskijärven Natura-alue kattaa 2120 ha, josta luonnonpuiston osuus on 1148 ha. Isoin osa alueista on metsähallituksen omistuksessa, mutta jonkin verran alueita kuuluu vielä ympäristöministeriölle ja pieni osa on yksityistäkin maata. Metsähallitus on hankkimassa näitäkin omistukseensa, koska luonnonpuistoa on tarkoitus laajentaa kattamaan suuremman osan Natura-aluetta. Natura-alueella ei koske samat liikkumiskiellot kuin luonnonpuiston alueella. Lisää Natura-alueesta mm. ympäristökeskuksen sivuilla www.ymparisto.fi.