Etusivu
Sijainti
Historia
Luontotyypit
Kasvisto ja eläimistö
Retkeilyreitistö
Kartta
Säännöt

-------------------

Turun seudun luontokohteet

Klikkaamalla sivuston kuvia saat ne suuremmiksi.

Kasvisto ja eläimistö

Vaskijärven luonnonpuistossa on niin vanhojen aarnimetsien kasvillisuutta, kuin soille tyypillistä kasvillisuutta.

Varsinkin talviaikaan luonnonpuistossa kulkiessa todennäköisesti löytää jälkiä susista. Jos luonnonpuistossa yöpyy, niin saattaa myös kuulla susien öistä konserttia. Sudet astuvat toistensa jälkiin, mutta välillä ryhmästä eroaa tiedustelijat molemmin puolin päälaumaa.

Putkilokasvit ja sammaleet

Kaukosuolla kasvaa punakämmekkää, se kuuluu silmälläpidettäviin lajeihin (NT). Vaskijärven sammallajisto on heikosti tunnettu. 2003 tehdyssä inventoinnissa löytyi vaarantuneeksi luokiteltu (VU) haapariippusammal. Se kasvoi kuusivaltaisessa metsässä, jykevän haavan kyljessä. Vaskijärven koillisrannalla havaittiin vaarantuneeksi luokiteltu rannikkorahkasammal.

Kääväkkäät

Vaskijärven suurimmilla metsäsaarekkeilla tehdyssä kääväkkäselvityksessä vuonna 1993, löydettiin neljä uhanalaista kääväkkälajia; lumokääpä, pohjanrypykkä, kermaharsukka ja valkorihmakääpä (kaikki ovat vaarantuneita lajeja VU). Lisäksi löydettiin monia silmälläpidettäviä lajeja (NT), kuten; ruostekääpä, korpiludekääpä rusokantokääpä, silokääpä, hammaskurokka, ja korkkikerroskääpä.

Hyönteiset

Vaskijärvellä tehtiin kovakuoriaisselvitystä vuonna 1993. Vanhojen metsien lajistoista löytyivät mm. vaapsääski, valeseppä, kuoripimikkä, liekokuoriainen, liekokurekiitäjäinen, sekä aarnilatikka ja ruskolatikka.

Alueen eläimistöä, jotka on luokiteltu EU:n direktiivilajeiksi

- ampuhaukka                        
- palokärki
- harmaapäätikka
- huuhkaja
- kapustarinta
- kehrääjä
- kurki
- lapinpöllö
- liro
- mehiläishaukka
- metso
- pikkusieppo
- pohjantikka
- pyy
- sinisuohaukka
- suopöllö
- varpuspöllö
- viirupöllö
- kalasääski
- teeri
- helmipöllö
- tiltaltti (VU)
- käenpiika (VU)
- käki
- pensastasku
- tuulihaukka
- isolepinkäinen
- riekko
- maakotka
- saukko
- liito-orava
- susi
- karhu